(+34) 626766235 bisontemaariz@gmail.com

O corpo é un territorio.

A voz cóntanos do que nel habita. A súa cultura, o seu imaxinario.

Perderse nel é atoparse. Desbloqueando mapa.

O noso corpo reflexa a nosa vida. Observar os seus espazos é un camiño de autocoñecemento. Os sentidos, a respiración, a voz, o movemento e o imaxinario son os vehículos cos que percorrer este territorio que habitamos.

Por medio de exercicios de adestramento actoral buscamos estimular a nosa creatividade, expresarnos a través do xogo teatral e desenvolver a consciencia corporal.

  • Respiración.
  • Anti-estiramento.
  • Movemento
  • Espazo
  • Consciencia
  • Exploración

FECHAS

3, 4 y 5 de septiembre de 2021

MATERIAL

  1. Roupa cómoda e manta, calcetíns e auga. 
  2. Caderno e bolígrafo.
  3. Esterilla

PRECIO

195 €

CONTACTO

Paloma Saavedra

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. Interpretación. Studio Pantheatre de París. Técnica vocal e performance.

661 059 637

p.saavedra.g@hotmail.com

Pin It on Pinterest

Share This